Kamila Augustyn - Ocena poziomu wiedzy uczennic klas maturalnych, na temat profilaktyki raka szyjki macicy


Szanowni Państwo,

Jestem studentką studiów magisterskich w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Elblągu. Prowadzę badanie, które ma ocenić poziom wiedzy uczennic klas maturalnych, na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Proszę o zaznaczenie wybranej odpowiedzi znakiem X.