Wypalenie zawodowe oraz poziom empatii wśród pielęgniarek


Zwracam się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego wyniki posłużą do napisania pracy magisterskiej.