Wpływ zachowań zdrowotnych na występowanie depresji u osób po 65 roku życia


Jestem studentką II roku studiów niestacjonarnych na kierunku Pielęgniarstwo, Wydziału Społeczno – Medycznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie – Górniczej. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniżej zamieszczonego kwestionariusza w celu zgromadzenia niezbędnych danych potrzebnych mi do napisania pracy magisterskiej pod tytułem ,,Wpływ zachowań zdrowotnych na występowanie depresji u osób po 65 roku życia ” Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy, a pozyskane dzięki kwestionariuszowi informacje wykorzystam jedynie do celów naukowych. Serdecznie zapraszam do udziału w badaniu i dziękuję Państwu za poświęcony czas. Anna Kula