WIEDZA PACJENTA DIABETOLOGICZNEGO NA TEMAT LECZENIA, MONITOROWANIA I ODŻYWIANIA W CUKRZYCY


Witam Państwa serdecznie. Jestem studentką 2–go roku studiów magisterskich Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia na kierunku Dietetyka i Ekologiczna Żywność, specjalność Dietetyka Kliniczna. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest poznanie poziomu wiedzy pacjentów z różnymi typami cukrzycy na temat swojej choroby, jej leczenia, monitorowania, oraz sposobu odżywiania. Wyniki ankiety będą dla mnie cennym źródłem informacji i posłużą wyłącznie do celu napisania pracy magisterskiej. Ankieta skierowana jest do wszystkich osób dorosłych z cukrzycą (niezależnie od jej typu) lub stanem przedcukrzycowym, kobiet z cukrzycą (będących w ciąży), kobiet z cukrzycą ciążową, młodzieży od 16 – go roku życia z cukrzycą (niezależnie od jej typu). Z wyrazami szacunku Teresa Korab