Badanie konkurencyjności przedsiębiorstw


Niniejsza ankieta ma na celu poznanie Państwawa oceny co do wpływu klastra na konkurencyjność Państwa przedsiębiorstwa z dwóch punktów postrzegania klastra, tj: - jako inicjatywy klastrowej (formalnego stowarzyszenia firm) - jako ponadprzeciętnej lokalnej aglomeracji określonego przemysłu, tj. skupienia firm z określonej branży i branż pokrewnych. Konkurencyjność przedsiębiorstwa zazwyczaj ma silny związek z posiadanym potencjałem, którego głównymi elementami są zasoby materialne i niematerialne, zarówno wewnętrzne, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa jak i zewnętrzne, potencjalnie możliwe do wykorzystania. Stąd prowadzone badanie ma na celu zweryfikowanie głównie wpływu klastra na szeroko rozumiany dostęp do zasobów. W niniejszej ankiecie poprosimy o ocenę znaczenia danego rodzaju zasobu dla konkurencyjności Państwa firmy oraz ocenę wpływu klastra jako formalnej organizacji, jak i klastra rozumianego jako wspomniana regionalna aglomeracja - skupienie firm z tej samej lub pokrewnych branż na korzystny dostęp (niekoniecznie posiadanie) do optymalnych zasobów. Z poważaniem Krzysztof Kamiński